Yhteystiedot

Asiakaspalvelu

Mikäli sinulla on lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä tai valituksia tuotteista, tai haluat ilmoittaa haittatapahtumista/haittavaikutuksista suoraan Exeltikselle, pyydämme käyttämään alla olevia yhteystietoja:

sähköposti: nordics@exeltis.com

Kerro aina lääkärille tai hammaslääkärille, jos havaitset haittavaikutuksia. Lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, onko hoitoa tarpeen muuttaa haittavaikutuksen takia. He voivat myös tarkistaa potilastietosi, mikä auttaa haittavaikutuksen arvioimisessa. 

Haittatapahtumat/haittavaikutukset voi ilmoittaa myös suoraan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle:

http://www.fimea.fi/haittavaikutusilmoitukset

Suvi Tulisalmi

Key Account Manager

Niina Kokko

Product Specialist

Sähköposti: niina.kokko@exeltis.com

Minna Virta

Product Specialist

Sähköposti: minna.virta@exeltis.com