Diza

Preventivmedel är ett av de viktigaste kompetensområden inom Exeltis. Den första produkt Exeltis lanserar i Norden är ett kombinerat p-piller. Vårt mål är att inom kort utöka vårt sortiment av preventivmedel och erbjuda patienter och vårdpersonal många olika valmöjligheter

Diza®
etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg

ATC-kod: G03AA12
Rx

Läs mer om Diza®

» Läs bipacksedeln (pdf)

» Läs om riskhantering (pdf)

Preventivmedel

Läs mer på länken ovan för mer information om säker användning (risk management) av kombinerade p-piller och relaterade blodproppsrisk. Mer information finns i bipacksedeln i förpackningen eller på Fimeas webbplats www.fimea.fi.