Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss på nordics@exeltis.com om du har frågor om våra produkter, leveranser, priser, fakturor eller andra administrativa frågor. Dock får vi som läkemedelsföretag inte ge individuella råd om medicinsk behandling. Har du sådana frågor ska du vända dig till läkare.

Om du har medicinska frågor eller reklamationer på produkter eller vill rapportera negativa händelser/biverkningar direkt till oss på Exeltis, gör du även det på nordics@exeltis.com.

Har du upplevt biverkningar bör du alltid informera din läkare om dessa. Din läkare avgör om biverkningen betyder att din behandling ska ändras. De kan även ge information från din patientjournal, vilket är användbart för att kunna utvärdera din biverkan.

Negativa händelser/biverkningar kan också rapporteras direkt till Läkemedelsverket via e-tjänsten eller blanketter. Läs mer om det på läkemedelsverkets hemsida.
http://www.lakemedelsverket.se/rapportera

Suvi Tulisalmi

Key Account Manager

Niina Kokko

Product Specialist

Minna Virta

Product Specialist