Käyttöehdot

1. Henkilötietovastaavan henkilöllisyys

Sivuston http://exeltis.se (jäljempänä ”verkkosivusto”) omistaa Exeltis Ph. Holding, SL (jäljempänä ”Exeltis”), kotipaikka Calle Manuel Combo Angulo, 28, 3ª planta, 28050 Madrid, Espanja ja verotunnus B-86841079. Exeltis Sverige AB:n paikallistoimisto, osoite: Exeltis Sverige, Strandvägen 7A 114 56 Stockholm Sverige. Holding, SL (” Exeltis ”), ja kaikki sen tytäryhtiöt Espanjassa, EU:ssa tai kolmansissa maissa, jotka toimivat lääketeollisuudessa, tunnetaan maailmanlaajuisesti nimellä Insud Pharma (jäljempänä ” Insud Pharma Group ”).

Exeltis toivottaa sinut tervetulleeksi ja suosittelee, että luet huolellisesti seuraavat käyttöehdot (jäljempänä ”käyttöehdot”), joista käy ilmi ne Espanjan ja EU:n lainsäädännön mukaiset ehdot, joita sovelletaan vierailuusi verkkosivustollamme. Exeltis voi vastaisuudessa muuttaa näitä käyttöehtoja, ja suosittelemmekin, että käyt sopimuksen läpi säännöllisesti, jotta olet mahdollisimman tarkasti perillä muutoksista.

Jotta voisimme tarjota käyttöösi mahdollisimman selkeän ja yksinkertaisen verkkosivuston, pyydämme sinua (jäljempänä ”käyttäjä”) lähettämään Exeltikselle kaikki käyttöehtoihin liittyvät kysymykset tai tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen dataprotection@insudpharma.com

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivuston kautta tarjottuja palveluita ja työkaluja noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä, näitä käyttöehtoja, hyvää moraalia, hyviä tapoja ja järjestystä

2. Tarkoitus

Exeltis tarjoaa sivustollaan olevan sisällön ja palvelut, joihin sovelletaan näitä käyttöehtoja sekä eväste- ja tietosuojakäytäntöä , jotka sinä ”Käyttäjänä” nimenomaisesti vakuutat lukeneesi ja ymmärtäväsi.

Verkkosivustolle saapuminen ja sivuston käyttäminen tekee sinusta käyttäjän, mikä tarkoittaa, että hyväksyt kokonaan nämä käyttöehdot. Käyttöehdot tulevat olemaan saatavilla verkkosivustolla. Exeltis pidättää oikeuden käyttöehtojen muuttamiseen tai korvaamiseen, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjän vastuulla on lukea huolellisesti käyttöehdot aina, kun hän käy verkkosivustolla. Jos käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja, hänen ei tule käyttää verkkosivustoa.

Samoin ilmoitamme sinulle, että tietyn sisällön tai palveluiden käytölle sivustolla voidaan asettaa erityisehdot; jos käytät mainittua sisältöä tai palveluita, katsomme, että hyväksyt erityisehdot.

3. Verkkosivustolle pääsy ja sivuston käyttö

Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy nimenomaisesti ja vapaaehtoisesti, että verkkosivuston käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja riskillä.

Sivustoa käyttämällä käyttäjä sitoutuu välttämään toimintaa, joka voi vahingoittaa Exeltiksen tai kolmannen osapuolen mainetta, etuja, oikeuksia tai välttämään sivuston käyttöä tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tai häiriöitä verkkosivuston tavanomaiselle toiminnalle.

Exeltis ryhtyy kohtuullisiin varotoimiin virusten havaitsemiseksi. Käyttäjän on kuitenkin oltava tietoinen, etteivät suojaustoimenpiteet ole täysin luotettavia, eikä Exeltis voi taata täydellistä suojaa viruksilta tai muilta elementeiltä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia järjestelmiin (ohjelmistoihin ja laitteistoihin), sähköisiin asiakirjoihin ja niiden sisältämiin tiedostoihin.

4. Verkkosivuston sisältö

Exeltis tarjoaa käyttäjälle seuraavat vaihtoehdot:

 1. Lue lisää Exeltiksestä ja Insud Pharmasta.
 2. Lue lisää hoitomme osa-alueista.
 3. Lääkkeiden haittavaikutusraportoinnista vastaavan osastomme yhteystiedot haittavaikutusilmoituksia ja valituksia varten: nordics@exeltis.com

5. Tietosuoja- ja evästekäytännöt

Exeltis ilmoittaa sinulle eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti automatisoiduista ja ei-automatisoiduista Exeltiksen omistamista tiedostoista, joihin verkkosivustolta kerätyt tiedot tallennetaan.

Lisätietoja löytyy tietosuojakäytännöstä ja evästekäytännöstä .

6. Immateriaalioikeudet

Käyttäjä vahvistaa ja hyväksyy sen, että kaikki sivustolla näkyvä sisältö ja erityisesti muotoilut, tekstit, kuvat, logot, kuvakkeet, painikkeet, ohjelmistot, tavaramerkit tai muut merkit, jotka viittaavat teolliseen ja/tai kaupalliseen käyttöön, ovat immateriaalioikeuksien alaisia. Kaikki tavaramerkit tai erottamiskykyiset merkit, kaikki teollis- ja tekijänoikeudet, sivuston sisältö ja/tai muut sen sisältämät elementit ovat Insud Pharma Groupin yksinomaista omaisuutta, ja konsernilla on yksinoikeus käyttää niitä kaupallisessa liikenteessä. Tämän vuoksi käyttäjä sitoutuu olemaan jäljentämättä, levittämättä, luovuttamatta tai muutoin paljastamatta, muuntamatta tai muuttamatta tällaista sisältöä ja suojamaan Exeltistä tai Insud Pharma Groupia kaikilta vahingonkorvausvaatimuksilta, joita voi aiheutua tällaisten velvoitteiden rikkomisesta.

Pääsy verkkosivustolle ei missään tapauksessa merkitse minkäänlaista mainittujen oikeuksien peruuttamista, siirtämistä, lisensointia tai kokonaista tai osittaista luovuttamista, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Nämä käyttöehdot eivät anna käyttäjälle mitään muuta oikeutta käyttää, muokata, hyödyntää, jäljentää, levittää tai jakaa tai välittää sivustoa ja/tai sen sisältöä julkisesti, muulla tavalla kuin mitä tässä nimenomaisesti todetaan. Oikeus muuhun käyttöön tai hyödyntämiseen edellyttää Insud Pharma Groupin tai kyseisten oikeuksien kolmannen osapuolen omistajan myöntämää etukäteistä ja nimenomaista lupaa.

Sisältö, tekstit, valokuvat, mallit, logot, kuvat, ohjelmistot, lähdekoodit ja yleisesti kaikki tällä sivustolla olevat henkiset luomukset, samoin kuin verkkosivusto taiteellisena multimediateoksena, ovat immateriaalilainsäädännön mukaisesti tekijänoikeudella suojattuja. Insud Pharma Group omistaa elementit, jotka muodostavat verkkosivuston graafisen suunnittelun, valikot, navigointipainikkeet, HTML-koodin, tekstit, kuvat, tekstuurit, grafiikat ja muun verkkosivuston sisällön, ja mainittujen elementtien käyttöä varten on hankittu lupa. Verkkosivustolla tarjottua sisältöä ei saa kopioida kokonaan tai osittain tai siirtää tai tallentaa millään tiedonhakujärjestelmällä missään muodossa tai millään välineellä, ellei kyseinen yritys ole myöntänyt lupaa etukäteen.

Samoin on kiellettyä poistaa, sivuuttaa ja/tai manipuloida tekijänoikeusilmoituksia ja teknisiä suojalaitteita tai mitä tahansa tietomekanismeja, joita on voitu lisätä verkkosivuston sisältöön. Tämän verkkosivuston käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan mainittuja oikeuksia ja välttämään toimia, jotka voivat loukata niitä. Exeltis ja Insud Pharma Group varaavat kaikissa olosuhteissa itselleen oikeuden ryhtyä sellaisiin oikeustoimiin, jotka voivat olla tarpeen niiden oikeutettujen teollis- ja tekijänoikeuksien puolustamiseksi.

7. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjä sitoutuu täten olemaan käyttämättä verkkosivustoa mihinkään näissä käyttöehdoissa kiellettyyn tarkoitukseen. Käyttäjä on vastuussa verkkosivuston käytöstä omalta osaltaan. Lisäksi käyttäjän on täytettävä kaikki sovellettavan lain mukaiset velvoitteet.

Lisäksi käyttäjällä on (i) oltava sellaiset keinot ja täytettävä sellaiset tekniset vaatimukset, joita vaaditaan verkkosivustolle pääsyyn ja sen kautta tarjottavien palvelujen käyttämiseen, ja (ii) käyttäjän on annettava totuudenmukaista tietoa täyttäessään verkkosivustolla olevia lomakkeita henkilötiedoillaan, jos/kun tarpeellista. Käyttäjä on yksin vastuussa virheellisistä tai vääristä tiedoista ja mahdollisista vahingoista, joita Exeltikselle voi aiheutua annettujen tietojen takia.

Käyttäjän ei pidä myöskään:

 1. käyttää verkkosivustoa ja/tai sen sisältöä luvattomasti tai vilpillisesti laittomiin tarkoituksiin tai loukata näissä käyttöehdoissa kielletyllä tavalla kolmansien osapuolien oikeuksia ja etuja tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylikuormittaa, heikentää tai estää palvelujen, asiakirjojen, tiedostojen ja minkä tahansa tietokoneelle tallennetun sisällön normaalia käyttöä;
 2. käyttää tai yrittää käyttää rajoitettuja resursseja tai sivuston osia ilman, että tällaiselle käyttöoikeudelle asetetut ehdot täyttyvät;
 3. vahingoittaa sivuston, sen toimittajien tai kolmansien osapuolten fyysisiä tai loogisia järjestelmiä;
 4. tuoda verkkotietokoneeseen tai muuhun fyysiseen tai loogiseen järjestelmään viruksia, jotka voivat vahingoittaa Exeltiksen tai kolmannen osapuolen fyysisiä tai loogisia järjestelmiä;
 5. yrittää päästä käsiksi Exeltiksen tai muiden käyttäjien tietoihin, tai käyttää ja/tai manipuloida näitä tietoja. jäljentää, kopioida, jakaa, sallia julkista pääsyä jonkin julkisen viestintävälineen avulla, muuntaa tai muuttaa sisältöä, ellei käyttäjällä ole oikeudenhaltijan lupaa tai näin toimiminen on sallittua laissa;
 6. poistaa, piilottaa tai manipuloida immateriaalioikeuksia tai teollisoikeuksia koskevia tietoja ja muuta tietoa, joka identifioi Exeltiksen, Insud Pharma Groupin tai kolmansien osapuolten sisältöön liittyviä oikeuksia, samoin kuin teknisiä suojalaitteita tai mitään sisältöön mahdollisesti sisällytettävää tietomekanismia
 7. hankkia tai yrittää hankkia sisältöä muulla keinolla tai menetelmällä kuin sillä, joka on saatavilla tähän tarkoitukseen, tai joka on nimenomaisesti mainittu verkkosivustoilla, joissa sisältö sijaitsee, tai yleisesti, Internetissä tavallisesti käytetyillä keinoilla, koska niihin ei liity vahinkoriskejä tai esteitä verkkosivustolle ja/tai sen sisältöön pääsemiselle.
 8. Käyttäjä sitoutuu olemaan siirtämättä, levittämättä tai asettamatta kolmansien osapuolten saataville tietoja, sisältöä, viestejä, grafiikkaa, piirroksia, ääni- ja/tai kuvatiedostoja, valokuvia, tallenteita, ohjelmistoja ja yleisesti sellaista aineistoa, joka kuuluu seuraavien kuvausten piiriin:
 1. joka jollain tavalla rikkoo tai loukkaa perustuslaissa tunnustettuja perusoikeuksia ja -vapauksia kansainvälisten sopimusten ja muun voimassa olevan ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;
 2. joka rohkaisee tai edistää rikollista toimintaa tai loukkaavaa, halventavaa, väkivaltaista tai yleisesti lain, moraalin, hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaista toimintaa;
 3. joka rohkaisee tai edistää sukupuoleen, rotuun, uskontoon, vakaumukseen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvia syrjiviä toimia, asenteita tai tunteita;
 4. joka kerää, tarjoaa tai sallii pääsyn tuotteisiin, elementteihin, viesteihin ja/tai palveluihin, jotka ovat rikollisia, väkivaltaisia, loukkaavia, haitallisia, häiritseviä tai yleisesti lain, moraalin, hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaisia;
 5. Aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa voimakasta ahdistusta tai pelkoa, jota ei voida hyväksyä;
 6. joka rohkaisee tai edistää vaarallisten, riskialttiiden tai haitallisten menetelmien käyttöä terveyden ja henkisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi;
 7. joka on suojattu Exeltiksen tai Insud Pharma Groupin immateriaalioikeuksilla tai teollisoikeuksilla ilman, että aiottua käyttöä on hyväksytty;
 8. joka on kunniaa, yksityisyyttä tai yksityiselämän suojaa loukkaavaa tai joka vaikuttaa kielteisesti ihmisten minäkuvaan;
 9. joka sisältää laitonta mainontaa jossain muodossa
 10. joka sisältää sivuston normaalin käytön estäviä viruksia tai ohjelmia

8. Vastuunrajoitus

Exeltiksen vastuulla on, pois lukien ylitsepääsemättömät esteet (force majeure), verkkosivuston moitteeton toiminnan varmistaminen, teknisten ongelmien ehkäiseminen ja muiden sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joilla voidaan rajoittaa ja/tai osittain keskeyttää käyttäjien käytön.

Exeltis ei takaa tälle sivustolle linkitettyjen sivustojen elementtien ja tietojen jatkuvaa saatavuutta, tarkkaa näyttämistä, lataamista tai käyttöä, joiden toimintaa voivat rajoittaa, estää tai keskeyttää sellaiset tekijät tai olosuhteet, joihin yritys ei voi vaikuttaa. Exeltis ei ole vastuussa päätöksistä, joita saatetaan tehdä näiden linkitettyjen verkkosivustojen kautta tarjotun sisällön tai tiedon käytön perusteella..

Exeltis voi lopettaa palvelun tai välittömästi lopettaa suhteen käyttäjään, jos yhtiön verkkosivuston tai jonkin siellä tarjotun palvelun tietty käyttö todetaan käyttöehtojen vastaiseksi. Exeltis ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä, vaatimuksista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat sivuston käytöstä. Yhtiön vastuulla on ainoastaan mahdollisimman nopeasti poistaa sisältö, joka voi aiheuttaa vahinkoa, edellyttäen että yhtiölle ilmoitetaan asiasta. Yhtiö ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi seuraavista:

 1. (a) häiriöt, keskeytykset, viat, laiminlyönnit, puhelinkatkokset, viiveet, sulut tai seisokit sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat aiheutuneet televerkon puutteista, ylikuormittumisesta ja vioista tai muista syistä, joihin Exeltis ei voi vaikuttaa;
 2. b) minkä tahansa haitallisen ohjelman ja viestintävälineen, kuten virukset tai vastaavat, käytöllä aiheutetut luvattomat keskeytykset;
 3. c) verkkosivuston virheellinen tai epäasianmukainen käyttö;
 4. d) turvallisuus- tai selailuvirheet, jotka johtuvat selaimen toimintahäiriöistä tai päivittämättömien versioiden käytöstä;
 5. e) Exeltis ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että verkkosivuston käyttäjät käyttävät saatavilla olevia palveluja väärin. Vastaavasti Exeltis on vapaa kaikesta vastuusta, joka liittyy sisältöön ja tietoihin, jotka voidaan saada mainittujen palvelujen laittomasta tai sopimattomasta käytöstä.

9. Exeltis ja korvaukset

Käyttäjän on suojattava Exeltistä kaikilta menetyksiltä ja vahingoilta, jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen kanteista, toimista tai vaatimuksista, joiden syynä on käyttäjän verkkosivuston käyttö. Vastaavasti käyttäjä korvaa Exeltikselle vahingot, jotka aiheutuvat tietojen keräämiseen tai keräämiseen käytettävien robottien, hämähäkkien tai vastaavien työkalujen käytöstä tai muista toimenpiteistä, jotka kuormittavat kohtuuttomasti verkkosivustoa.

Verkkosivuston kautta tarjottavien palvelujen tai sisällön käyttö on täysin käyttäjien vastuulla. Alaikäisistä tai vajaakykyisistä henkilöistä ovat vastuussa heidän vanhempansa, edustajansa tai huoltajansa, joiden on valvottava tai tehtävä tarvittavat varotoimet verkkosivujen navigoinnin aikana.

Jos jätät huolimattomuuttasi tai tietoisesti täyttämättä käyttöehdoissa esitetyt velvoitteet, olet vastuussa kaikista vahingoista ja menetyksistä, joita Exeltikselle voi laiminlyönnistä aiheutua.

10. Määräysvallan muutos

Mikäli kolmas osapuoli ostaa Exeltiksen tai yritys sulautuu kolmannen osapuolen kanssa, Exeltis pidättää oikeuden siirtää tai luovuttaa sopimussuhteensa ja käyttäjiltä kerätyt tiedot osana tällaista sulautumista, hankintaa, myyntiä tai muuta määräysvallan muutosta.

Kolmannen osapuolen on noudatettava Exeltiksen käyttöehdoissa sekä eväste- ja tietosuojakäytännöissä asetettuja vaatimuksia.

11. Kansainvälinen käyttö ja kieli

Muussa maassa kuin Espanjassa sijaitseva käyttäjä käyttää sivustoa omalla vastuullaan. Käyttäjä on yksin vastuussa niiden maiden lakien noudattamisesta, joissa hän käyttää sivustoa.

Nykyiset käyttöehdot on käännetty useille kielille sen varmistamiseksi, että kaikki käyttäjämme voisivat lukea ja ymmärtää ne; he ovat tietoisia ja hyväksyvät, että espanjankielinen versio on aina etusijalla, jos eri versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, ja että näihin käyttöehtoihin sovelletaan Espanjan lakia.

12. Käyttöehtojen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot ilman ennakkoilmoitusta. Jos näin tapahtuu, verkkosivustolla julkaistaan viesti, jossa käyttäjille ilmoitetaan, että muutoksia on tehty.

13. Ehtojen mitättömyys ja täytäntöönpanokielto

Jos jokin näiden käyttöehtojen sisältämä ehto todetaan pätemättömäksi tai kokonaan tai osittain täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen mitätöinti tai täytäntöönpanokelvottomuus vaikuttaa vain kyseiseen ehtoon tai pätemättömään tai täytäntöönpanokelvottomaan osaan, kun taas käyttöehtojen jäljellä olevat osat pysyvät voimassa, ja tällainen ehto katsotaan kokonaan tai osittain ehdoista riippumattomaksi.

14. Sovellettava laki ja toimivalta

Exeltiksen ja käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Espanjan/EU:n voimassa olevaa lakia, ja mahdolliset riita-asiat siirretään Madridin kaupungin tuomioistuimiin. Osapuolet pidättyvät kääntymästä muiden oikeudellisten foorumien puoleen, joilla voi olla toimivalta niihin nähden. Exeltis nostaa syytteen käyttöehtojen rikkomuksista ja verkkosivuston sopimattomasta käytöstä ryhtymällä lain sallimiin siviili- tai rikosoikeudellisiin toimiin.

15. Yhteystiedot

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse
Sähköposti:
dataprotection@insudpharma.com, nordics@exeltis.com