Tietosuojakäytäntö

Lue tietosuojakäytäntö huolellisesti ennen sen hyväksymistä. Alla on tietosuojaa koskevia perustietoja.

Perustietoa tietosuojasta
Henkilötietovastaava Exeltis Pharmaceuticals Holding, SL + info
Tarkoitus Hallinnoi verkkosivuston yleisiä asetuksia. + info
Ota yhteyttä yhteyslomakkeella + info.
Perusteltu syy Käyttäjän suostumus. + info (tarvittaessa)
Vastaanottaja INSUD PHARMA -konserni (jäljempänä ”Insud Pharma”) + info
Oikeudet Tietosuojakäytännön mukaisten oikeuksien käyttö, vastustaminen, oikaiseminen, poistaminen, rajoittaminen ja muiden oikeuksien käsittely. + info
Lisätiedot Näiden perustietojen lisäksi löydät tietosuojaan liittyvää lisätietoa kohdasta tietosuoja- ja yksityisyydensuojakäytännöt. + info

Hyväksyn tietosuojakäytännön sekä yksityisyydensuoja- ja evästekäytännöt.

Hyväksyn profiilien luomisen henkilökohtaisten tietojeni perusteella. (soveltuvin ja oleellisin osin alla kuvatun käytännön mukaisesti)

Yksityisyydensuojakäytäntö

Rekisteröitymällä verkkosivustolle http://exeltis.fi  (”verkkosivusto”) tai navigoidessasi sivustolla, hyväksyt tämän yksityisyydensuojakäytännön. Exeltis PH. Holding, SL (”Exeltis”), ja kaikki sen tytäryhtiöt Espanjassa, EU:ssa tai kolmansissa maissa, jotka toimivat lääketeollisuudessa, tunnetaan maailmanlaajuisesti nimellä Insud Pharma (jäljempänä ”Insud Pharma Group”).

Paikallinen tytäryhtiö: Exeltis Sverige, Strandvägen 7A 114 56 Tukholma, Ruotsi.

Paikallinen lisäys: Tietosuojakäytäntö ja tässä mainittu oikeus kerätä tietoja / tiedonkeruutapa, on voimassa kaikilta osin vain, jos kuvatut palvelut ovat saatavilla ja olennaisia.

 

1. Kuka on sinun tiedoistasi vastaava henkilötietovastaava?

Alla on sinun tietojesi käsittelystä vastuussa olevan henkilötietovastaavan ja tietosuojavaltuutetun tiedot:

Yrityksen nimi Exeltis Sverige AB/ Exeltis Pharmaceuticals Holding, S.L.
Toimipaikka Strandvägen 7A 114 56 Tukholma, Ruotsi / Calle Manuel Combo Angulo, 28 3ª planta 28050 Madrid, Espanja.
Verotunnus B-86841079
Puhelin: +46 8 58633510 / int: +34 917711500
Sähköposti nordics@exeltis.com /dataprotection@insudpharma.com
Yritysrekisteritiedot Madridin yritysrekisteri, sivu M-566737, nide 31.484, sivu 160

Jos haluat ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, lähetä sähköpostia osoitteeseen:
dpo@insudpharma.com

2. Millaisia tietoja Exeltis kerää ja mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään?

 • Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka mahdollistavat yksittäisten henkilöiden tunnistamisen; kyseeseen voi tulla esimerkiksi nimi, postiosoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joita käyttäjä luovuttaa verkkosivustollamme. Exeltis.se-sivuston osalta katso paikallinen lisäosa (tämän asiakirjan alussa).
 • Exeltis kerää käyttäjästään seuraavia henkilötietoja, kun se on tarpeellista ja perusteltua:
 • Käyttäjäviestintä: käsittää kaikki henkilötiedot, joita käyttäjä luovuttaa Exeltisille loukkauksiin tai valituksiin liittyvän yhteydenpidon yhteydessä tai muussa vuorovaikutuksessa Exeltisin kanssa.
 • Edellisessä osassa käsiteltyjen henkilötietojen lisäksi Exeltis kerää tietoja, jotka tallennetaan automaattisesti verkkosivustolla ja jotka liittyvät käyttäjän laitteiden tunnistamiseen, verkkosivuston käyttöön ja navigointitapohin. Näihin sisältyvät tiedot kielestä, verkkosivuston sivuista tai osioista, avainsanoista, päivämäärätä, kellonajasta, ajasta, jonka käyttäjä viettää tietyntyyppisillä verkkosivuilla, missä sivuston osassa tämä on vieraillut ja muita vastaavia sivuston käyttöön liittyvä tietoja. Evästeiden käyttö mahdollistaa näiden tietojen keräämisen Exeltisissä. Lisätietoja löydät evästekäytännöistämme.
 • Exeltis voi yhdistää henkilötiedot muihin käyttäjältä saatuihin tai verkkosivustolta kerättyihin tietoihin yllä esitetyllä tavalla. Tällöin kaikkia yhdistettyjä tietoja käsitellään henkilötietoina sen ajanjakson ajan, jona tietoja pidetään yhdistettyinä.
 • Exeltiksen keräämiä henkilötietoja voidaan käyttää mihin tahansa seuraavista tarkoituksista:
 • Jotta sivusto toimisi suunnitellulla tavalla ja jotta käyttäjälle voitaisiin tarjota asianmukaiset menetelmät sivuston käyttöä varten.
 • Sivuston käytön analysoimiseksi ja parantamiseksi.
 • Mahdollisten tiedustelujen käsittelemiseksi ja valitusten selvittämiseksi käytettävissä olevien kanavien, eli sähköpostin ja puhelinpalvelun, kautta.
 • Jos/kun palvelu on saatavilla: Exeltistä ja muita Insud Pharma Groupiin kuuluvia yrityksiä koskevan kaupallisen viestinnän, uutiskirjeiden ja sähköpostin lähettämiseksi sopivalla tavalla, mukaan lukien sähköiset menetelmät.
 • Jos/kun palvelu on saatavilla: Profiilien luomiseksi kerättyjen tietojen perusteella.
 • Jos/Kun Exeltis kerää henkilötietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, käyttäjälle ilmoitetaan siitä etukäteen. Ilmoituksen yhteydessä käyttäjälle toimitetaan olennaiset tiedot tällaisesta henkilötietojen käsittelystä ja sen seurauksista.
 • Käyttäjänä sinulla on milloin tahansa mahdollisuus käyttää oikeuttasi vastustaa henkilötietojesi käsittelyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dataprotection@insudpharma.com; kirjoita otsikkoriville ”HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN”
 • Jos/kun palvelu/tarve on saatavilla/olennainen: Exeltis tallentaa ja käsittelee henkilötietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin määräämättömän ajan ja enimmäiskestoaikaa määrittelemättä. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ja pyytää Exeltistä poistamaan käyttäjän henkilötiedot tietokannasta. Exeltis pitää pyynnöstä jäljellä olevat tiedot estettyinä ja soveltaa turvatoimia, jotka on määritelty sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn lakisääteisen ajanjakson ajaksi menettelyihin, jotka voidaan aloittaa Exeltistä vastaan

3. Mikä on laillinen peruste tietojesi käsittelylle?

 • Tietojenkäsittely laillisen perusteen muodostaa perusteltu intressi mahdollistaa verkkosivuston toiminta suunnitellulla tavalla sekä tarjota tietoa Exeltiksestä käyttäjien kyselyide käsittelemistä varten.
 • Jos käyttäjä ottaa yhteyttä Exeltisiin yhteyslomakkeella (mikäli saatavilla) ilmoittaakseen lääkkeen sivuvaikutuksesta, lääketurvallisuuden seurantaa koskevasta asiasta tai muusta aiheesta, tietojen käsittelyn oikeusperustana toimii käyttäjän suostumus.

4. Mihin osoitteisiin tietosi siirretään?

 • Exeltisin verkkosivuston kautta keräämiä henkilötietoja voidaan siirtää sisäisissä tarkoituksissa muihin Insud Pharma Groupin yrityksiin, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella (ETA) tai kolmansissa maissa.
 • Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti, että henkilötietoja voidaan siirtää kansainvälisesti Insud Pharma Groupin muille tytäryhtiöille ETA-alueen ulkopuolelle tai maihin, joita ei pidetä turvasatamina.
 • Exeltisin virtuaalinen infrastruktuuri hankitaan pilvipohjaisena ratkaisuna Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevalta operaattorilta.
 • Kaikki tietoliikenne tapahtuu voimassa olevan henkilötietolainsäädännön ja erityisesti henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 nojalla käyttöön otetun lainsäädännön mukaisesti. (”GDPR”).
 • Exeltis voi luovuttaa käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle lain niin velvoittaessa ja viranomaisen vaatimuksesta.

5. Mikä ovat oikeutesi luovuttaessasi tietosi meille?

 • Voit milloin tahansa käyttää oikeuttasi päästä tietoihisi, oikaista tietoja, poistaa tietoja ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Sinulla on näin ollen oikeus tietää, mitä henkilötietoja meillä sinusta on, päivittää tietojasi tai pyytää, että Exeltis lopettaa tietojesi käytön tiettyyn tarkoitukseen tai yksinkertaisesti vaatia Exeltistä poistamaan kaikki henkilötietosi tiedostoistamme ja tietokannoistamme.
 • Jos käyttäjä päättää vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, Exeltis lopettaa kyseisen käyttäjän henkilötietojen käsittelyn. Henkilötietoja voidaan edelleen käsitellä tietosuojalainsäädännössä vahvistettuihin tarkoituksiin tai puolustautumiseen mahdollisia laillisia vaatimuksia vastaan.
 • Lisäksi käyttäjän on mahdollista käyttää seuraavia oikeuksiaan Exeltikseen nähden:
 • Oikeus poistaa tiedot: käyttäjällä on oikeus henkilötietojensa poistamiseen, jos Exeltisin käytössä olevat henkilötiedot ovat perusteettomia, vanhentuneita tai vääriä.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: käyttäjällä on oikeus saada kaikki Exeltikselle antamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä formaatissa ja siirtää nämä tiedot toiselle alustalle.
 • Oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä seuraavissa tapauksissa: (i) kun käyttäjä kyseenalaistaa henkilötietojensa oikeellisuuden ajanjaksoksi, jonka aikana Exeltis voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden; (ii) kun käsittely on laitonta, ja käyttäjä vastustaa henkilötietojensa poistamista vaatimalla sen sijasta tietojen käytön rajoittamista; (iii) kun Exeltis ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta käyttäjä pyytää niitä vaatiakseen tai puolustaakseen laillisia etuuksiaan/oikeuksiaan.
 • Kun käyttäjä on käyttänyt jotakin edellä luetelluista oikeuksistaan, ja pääsy kaikkiin henkilötietoihin estetään Exeltisin suorittaman tarkistuksen ajaksi. Estämismenettely estää Exeltistä käsittelemästä tai poistamasta kyseisiä henkilötietoja.
 • Jotta jotakin edellä mainituista oikeuksista voidaan käyttää, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Exeltisiin sähköpostitse osoitteeseen dataprotection@insudpharma.com ja lisätä viestiin viite: ”OIKEUKSIEN KÄYTTÖ”. Käyttäjän tulee myös yksilöidä, mitä oikeuttaan hän haluaa käyttää.

6. Lisätiedot:

Mitä tarkoittaa tiedon laatu?

Käyttäjä takaa ja vakuuttaa Exeltiselle ja mahdollisille kolmansille osapuolille toimitettujen tietojen laadun, ts. että annetut tiedot ovat , totuudenmukaisia, tarkkoja, ajantasaisia ja, että ne kuuluvat käyttäjälle eikä kolmannelle osapuolelle. Luovuttamalla henkilötietoja ja tietoja, jotka käyttäjä päättää siirtää Exeltiksen tilille, käyttäjä takaa ja todistaa Exeltikselle ja jokaiselle kolmannelle osapuolelle, että toimitetut henkilötiedot ovat oikeita ja täyttävät laatuperiaatteen.

Virheellisten tai vanhentuneiden tietojen antaminen ei ole sallittua. Käyttäjän on tunnistauduttava oikealla nimellään ja oikeilla ja ajantasaisilla tiedoillaan. Exeltis pidättää oikeuden milloin tahansa tarkistaa nämä tiedot verkkosivuston kautta vaatimalla käyttäjää toimittamaan henkilöllisyyden varmistamiseen tarvittavat viralliset dokumentit.

Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava Exeltiselle kaikista henkilötietojen muutoksista, jotta datatiedostojen tiedot pysyisivät ajantasaisina ja paikkansapitävinä.

Mitä periaatteita sovelletaan kolmansien osapuolien linkkeihin?

Tämä tietosuojakäytäntö koskee yksinomaan verkkosivustoamme. Se ei koske mitään kolmansien osapuolien linkkejä tai verkkosivustoja, joille on pääsy verkkosivustomme kautta.

Exeltis ei valvo linkitettyjä kohteita. Yhtiö ei ole vastuussa minkään linkitetyn verkkosivuston sisällöstä, linkistä tai linkitetyillä verkkosivuilla olevista linkeistä, tai tällaisiin sivustoihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä. Linkkien tarkoitus on ainoastaan tiedottaa käyttäjälle muista tiettyyn aiheeseen liittyvistä tietolähteistä. Linkin sisällyttäminen verkkosivustolle ei merkitse sitä, että Exeltis hyväksyy verkkosivuston. Siksi suosittelemme, että tutustut huolellisesti vierailemiesi sivustojen tietosuojakäytäntöihin.

Mitä evästeet ovat ja mihin niitä käytetään?

Lisätietoja evästeiden käytöstä sivustollamme ja niiden käytöstä poistamisesta saat tutustumallla evästekäytäntöömme

Mitä turvatoimia Exeltis ja Insud Pharma Groupiin kuuluvat yritykset ovat ottaneet käyttöön yksityisyydensuojani varmistamiseksi?

Exeltis on sitoutunut turvaamaan ja suojaamaan käyttäjien henkilötiedot. Siksi olemme ryhtyneet lukuisiin turvatoimiin ja käytämme teknisiä apuvälineitä estääksemme henkilökotietojen katoamisen, väärinkäytön sekä pääsyn henkilötietoihin ilman käyttäjän suostumusta.

Henkilötietojen hallinta on kuitenkin myös käyttäjän omalla vastuulla, ja tästä syystä Exeltis kehottaa kaikkia käyttäjiä varovaisuuteen tietoja ja sisältöjä luovuttaessa. Exeltis ei hallinnoi sellaista sisältöä tai tietoa, jonka käyttäjä itse jakaa muille käyttäjille, eikä Exeltis ole näin ollen vastuussa käyttäjän toimien seurauksista.

Exeltis sitoutuu (i) toimimaan viipymättä ja vastuuntuntoisesti, jos käyttäjän henkilötietojen todetaan olevan vaarassa, ja (ii) ilmoittamaan asiasta viipymättä.

Henkilötietoloukkauksen tapahtuessa Exeltisin tulee ilmoittaa asiasta Espanjan tietosuojaviranomaiselle (SDPA) ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään seitsemänkymmentäkaksi (72) tuntia siitä, kun henkilötietoloukkaus on tullut yrityksen tietoon. Koska henkilötietoloukkaus vaarantaa todennäköisesti käyttäjien perusoikeuksia, Exeltis tiedottaa vastaavasti myös käyttäjille henkilötietoloukkauksesta ja toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään käyttäjille aiheutuvia riskejä ja haittoja.

Voidaanko tietosuojakäytäntöä muuttaa?

Kyllä. Exeltis pidättää oikeuden muuttaa tai korvata tietosuojakäytäntöään ilman ennakkoilmoitusta. Jatkamalla sivuston käyttöä muutosten jälkeen, hyväksyt uuden tietosuojakäytännön.

Tarkista tämä sopimus säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Jos et hyväksy tätä asiakirjaa tai siihen myöhemmin tehtäviä muutoksia kokonaan tai osittain, sinun ei tule käyttää sivustoa, yrittää päästä sivustolle tai jatkaa sivuston käyttöä tai lopettaa sivuston käyttö välittömästi.